Menu

ATRAKCJE

ZABYTKI MIELNIKA:

– Góra Zamkowa z ruinami kaplicy św. Aleksandra
– Ruiny kościoła zamkowego z XV wieku
– Drewniana cerkiew cmentarna z 1777 roku
– Cerkiew w Mielniku z 1825 roku
– Kościół w Mielniku z 1912 roku
– Synagoga z I połowy XIX wieku
– Kopalnia kredy w Mielniku, skamieliny dawnego morza

NA SPACER:

– Rezerwat przyrody “Uszeście”
– Rezerwat “Grąd Radziwiłłowski”
– Obszar chronionego krajobrazu Doliny Bugu”
– Zespół przyrodniczo – krajobrazowy “Głogi”
– Pomniki przyrody
– Szlak kupiecki
– Szlak bunkrów

AUTEM (warto zobaczyć poza Mielnikiem):

– Św. Góra Grabarka
– Kościół w Niemirowie z lat 1780-90
– Grodziska w Mielniku i Niemirowie
– Cmentarzysko z okresu kultury przeworskiej w Niemirowie
– Kościół drewniany z Tokarach z 1935 roku
– Cerkiew drewniana w Tokarach z 1912 roku
– Kurhany z ok. III w. n.e. w Maćkowiczach I Osłowie
– Młyny, kaplice oraz domostwa z XIX i XX wieku
– Starorzecza Bugu w Niemirowie, Sutnie, Wajkowie, Mielniku